V

เราคือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เพียงเจ้าเดียว 

เราเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จาก TUMÄ บริษัทผู้ผลิตระบบระบายอากาศระดับโลก จากประเทศไต้หวัน ได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์และการออกแบบยอดเยี่ยมเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์

จากวิดีโอด้านล่าง จะเห็นว่าหลักการทำงานของเครื่องระบายอากาศ จะช่วยทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธ์ในอาคารได้ อย่างไร

© 2019 by singkansad

    www.singkansad.com

Finite Element (Thailand) Co.,Ltd.

Email: singkansad@gmail.com

Phone:+6682 559 6995

Line id: finite_leo

© 2020 by V Formable

V Formable

Finite Element (Thailand) Co.,Ltd.

Email: singkansard@gmail.com

Phone:+6682 559 6995

         +6696 915 9956

Line id: finite_leo