Flow2one สุดยอดระบบระบายอากาศสำหรับในห้อง 

ปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงและแย่ลงในทุกวันนี้ สิ่งที่เราไม่รู้คือคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นอาจจะแย่หรือเป็นมลพิษมากกว่าภายนอกเสียอีก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก(WHO) ที่รายงานว่ามลพิษของอากาศภายในอาคารจากการสำรวจจะมีค่ามลพิษสูงกว่าภานนอกอาคาร 2-5เท่าตัว นอกจากนั้นภายในห้องที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศนั้น จะเต็มไปด้วยเชื้อรา ฝุ่น แบคทีเรีย สารเคมีปนเปื้อนและก๊าซคาร์บอนมอน็อคไซน์ COHeat recovery ventilation การที่เราใช้เวลาอยู่ในสภาวะดังกล่าวเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพตามมา การเปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อระบายอากาศอาจไม่ใช่วิธีการที่แก้ปัญหาเนื่องจากปัญหาฝุนละอองและมลพิษภายนอกอาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้

Flow2one เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบและสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การทำงานโดยหลักการ AHR Ventilation ( Air Exchange & Heat Recovery Ventilation System ) เหมาะสำหรับการระบายอากาศในห้องเดี่ยว การติดตั้งง่ายดายและรวดเร็ว Flow2one จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนอากาศระหว่างในห้องและนอกห้อง นำเอาอากาศอับ มลพิษ ออกจาห้องนั้นเป็นการปรับปรุงให้อากาศภายในห้องดีขึ้น ขณะเดียวกันการดึงเอาอากาศภายนอกผ่านการกรองเอามลพิษออก เหลือเพียงแต่อากาศที่ดีและ อ๊อกซิเจนเข้ามาในห้อง อีกทั้งทำให้ห้องเกิดสภาวะ ความดันเป็นบวกเล็กน้อย ทำให้ฝุ่นจากในห้องถูกผลักดันออกไปนอกห้องและฝุ่นภายนอกก็ไม่สามารถเข้ามาในห้องได้

                                         มลพิษทางอากาศ มฤตยูร้ายที่มองไม่เห็น

      TUMÄ Flow2one คือสุดยอดนวตกรรมที่ออกผสานเอาเครื่องฟอกอากาศและระบบแลกเปลี่ยนความร้อนอยู่ในหนึ่งเดียว ทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์และประหยัดพลังงงาน

           TUMÄ Flow2one สามารถฟอกอากาศภายในห้องผ่านการรองรับจาก SGS สามารถกรองฝุ่น PM2.5ได้ นำเอาอากาศที่ดีจากภายนอกอาคารเข้ามาในบ้าน นอกจากนี้การที่เราสร้างสมดุลย์ระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในอากาศ ผลลัพธ์ที่ได้คือการลดปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในห้องและขจัดมลพิษโดยการดูดเอา ฝุ่น เชื้อรา แบคทีเรีย คาร์บอนมอน็อคไซน์(co) และ ฟอร์มาลดีไฮด์ ออกจากอาคารเรา

หลักการระบายและถ่ายเทอากาศในอาคาร มีหลักการสำคัญคือ การดึงเอาอากาศ จากภายนอกโดยผ่านกระบวกการขจัดและกรองสารพิษและฝุ่นละอองต่างๆ และนำเอาอากาศคุณภาพดีเข้าไปถ่ายเทภายในอาคาร และขณะเดียวกันก็ขับไล่อากาศที่เป็นมลพิษในอาคาร มลพิษอันเกิดจากกระบวนการหายใจหรือทำกิจกรรมต่างๆที่อยู่ภายในอาคาร ความชื้นที่มากเกินไป รวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นออกจากอาคาร การติดตั้ง Flow2one จึงเป็นการระบายอากาศที่ง่ายดายโดยไม่มีความจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากา

I        

เปรียบเทียบการทำงานของ Flow2one กับระบบระบายอากาศประเภทอื่น จะเห็นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่น ดังตารางข้างล่าง Flow2one จะช่วยให้คุณมีอากาศที่บริสุทธ์ตลอดและประหยัดพลังงาน เพราะใช้ DC Motor เพียงแค่ 1.9w เราจึงสามารถเปิดได้ตลอดเวลา 7วัน 24ชั่วโมงเลยทีเดียว

                                    คุณภาพอากาศที่ดีมาพร้อมกับการดีไซน์ที่ลงตัวทุกมุมบ้าน

© 2019 by singkansad

    www.singkansad.com

Finite Element (Thailand) Co.,Ltd.

Email: singkansad@gmail.com

Phone:+6682 559 6995

Line id: finite_leo

© 2020 by V Formable

V Formable

Finite Element (Thailand) Co.,Ltd.

Email: singkansard@gmail.com

Phone:+6682 559 6995

         +6696 915 9956

Line id: finite_leo