ระบบเติมอากาศแบบ Passive

Exhaust Passive Inlet Ventilation - EPIV  นำอากาศเข้ามาโดยผ่านการกรองและนำอากาศเสียออก Take in fresh filtered air and take out bad air เราสามารถปรับ คุณภาพอากาศในอาคารได้โดยใช้ระบบนี้ที่ ง่าน และ ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง สะดวกต่อการซ่อมบำรุงได้ด้วยตัวเอง เหมาะกับบ้านพักอาศัยทั่วไป

Fresh Ventillation

Specification Download

© 2020 by V Formable

V Formable

Finite Element (Thailand) Co., Ltd.  Email: singkansard@gmail.com   Phone:+6682 559 6995, +6696 915 9956       Line id: finite_leo