ระบบเติมอากาศแบบ Passive

VENTPRO.png
Swegon.jpg
Logo.jpg
Inventer.png
Exhaust Passive Inlet Ventilation - EPIV  นำอากาศเข้ามาโดยผ่านการกรองและนำอากาศเสียออก Take in fresh filtered air and take out bad air เราสามารถปรับ คุณภาพอากาศในอาคารได้โดยใช้ระบบนี้ที่ ง่าน และ ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง สะดวกต่อการซ่อมบำรุงได้ด้วยตัวเอง เหมาะกับบ้านพักอาศัยทั่วไป
EPIV2.jpg
EPIV1.png
How-it-works-EPIV-2.jpg
How-it-works-EPIV-1.jpg
How-it-works-EPIV-4.jpg
How-it-works-EPIV-3.jpg
How-it-works-EPIV-5.jpg
fresh_logo_300 (1).png
Filter miljöbild.jpg
TL-D 007.tif
629700_TL100DE.tif
flimmer filter.tif
629865_TL98F.jpg
Språkneutral_Illustration_Värmeåtervi

Fresh Ventillation

Specification Download