พัดลมระบายอากาศ หรือ พัดลมดูดอากาศ

Smart Ventilation Fan

VENTPRO.png
Swegon.jpg
Logo.jpg
Inventer.png

PAX Norte

Pax2.tif
PAX Norte.png
Pax3.jpg
PAX4.png

•Fully automatic - อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์

•Smart function - ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

•Continue ventilation - ระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง

•Light sensor and timer, humidity control – เซ็นเซอร์แสงสว่าง ตั้งเวลาและควบคุมความชื้น

•Easy to clean - ง่ายต่อการทําความสะอาด 

•Low energy - ประหยัดพลังงาน

•High capacity - ประสิทธิภาพสูง

PAX5.png

INTELLIVENT

FreshICE.png
INT2.png

•เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ –Unique air quality sensor

•ประสิทธิภาพแรงดันที่เหนือกว่า –Superior pressure performance

• ง่ายต่อการติดตั้ง –Simple installation

•การควบคุมความชื้นอัจฉริยะและปรับตัวเอ –intelligent and self-adjusting humidity control

•ใบพัดแบบถอดได้ง่ายต่อการทำความสะอาด –Removable impeller for easy cleaning

•ปรับเปลี่ยนด้วยหน้าจอสัมผัสหรือเชื่อมต่อผ่านแอพพลิเคชั่น - Fine-tuning with touch panel or app connectivity

• เซ็นเซอร์แสงสว่างสำหรับการเริ่มจับเวลา –Light sensor for timer start

• เพิ่มและหยุดชั่วคราวผ่านแอพพลิเคชั่น –Boost and pause via App

Screen Shot 2562-05-08 at 21.04.02.png