ปัจจุบันนี้คือเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในการดำรงชีวิต ทั้ง pm2.5 และ เชื้อโรค ไวรัสต่างๆ การแพร่กระจาย และการระบาดของไวรัส
VENTPRO.png
Swegon.jpg
Logo.jpg
Inventer.png
Hygieneregeln.png
ปริมาณละอองหรือสิ่งปนเปื้อนในอากาศเป็นสิ่งชี้วัดถึงสาเหตุและโอกาสในการแพร่การจายของไวรัส เนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย รัฐบาลกลางของประเทศเยอรมนีได้กำหนดหลักการสำหรับประชาชนเพื่อรักษาระยะห่างและสุขอนามัย การใส่หน้าการ การล้างมือ ที่เรียกว่า AHA (Abstand/distance, Hygiene/hygiene, Alltagsmaske/everday mask) รวมถึงการให้ความสำคัญต่อคุณภาพอากาศที่ดีในอาคารอีกด้วย
เอกสารจากวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับละอองลอยในอากาศและโควิด(Covid Aerosol)
School.jpg
VFormable เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการระบายอากาศ เราสามารถช่วยคุณได้ ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร สถานที่เหล่านี้ได้ทำการติดตั้งและปรับการระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
  • โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน อนุบาล
  • ออฟฟิศ และสำนักงาน
  • ห้องประชุม ห้องรับแขก 
  • ห้องรับแขก ประชาสัมพัทธ์ ห้องรอตรวจ ตามโรงพยาบาล
4-22-2021 9-33-24 AM.jpg
4-22-2021 9-32-45 AM.jpg